תמיכה

תמצאו כאן את כל מה שאתם צריכים: ספרייה מלאה של מדריכים למשתמש, קטלוגים וסירטוני הדרכה, כך נוכל להבטיח לכם את הטוב ביותר מדגמי פיאבה.

Use and maintenance

Doors Opening Angle

Bottom Condenser Cleaning

Care and Cleaning

Water Filter Replacement

Bottle Cooler

Wine Kit

EvenLift

On/Off only the Fridge

Default settings

Water Filter Manual Clean

Vacation Mode Trimode

Vacation Mode Trimode Time

Vacation Mode Trimode Off

Trimode Option

Time Set View

Show Date On

Show Date Off

Shopping Fridge Time

Shopping Fridge On

Shopping Fridge Off

Set Time

Set the Temperature

Set Date

Set C°-F°

Sabbath Mode On

Sabbath Mode Off

Language

Keypad lock On

Keypad lock Off

Ice Maker On

Ice Maker Cube Size

First Switch